Dlaczego Falenica – Wawer…

Falenica wawer

Dzielnica Wawer położona jest 10 minut jazdy autem od Centrum.
Znaczną część powierzchni dzielnicy stanowią tereny zielone w tym lasy – 34%.
Na atrakcyjność dzielnicy Wawer składa się Mazowiecki Park Krajobrazowy, rezerwat leśny im. Króla Jana III Sobieskiego, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Zawadowskie (wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące rzeki Wisły) oraz Zakole Wawerskie (największe rozszerzenie doliny zalewowej Wisły z mozaiką łąk, trzcinowisk oraz lasów łęgowych).

Obszar dzielnicy Wawer pokryty jest siecią oznakowanych szlaków turystyki pieszej, prowadzących przez urocze i zróżnicowane pod względem ukształtowania tereny tj. Szlak Lasów Wawerskich, Szlak Piaszczysta Perć, Szlak Na Przedpolach Stolicy, Szlak Wydmowy i Szlak Falenicki.

Biuro sprzedaży

ul. Wał Miedzeszyński 48
04-987 Warszawa
(wjazd od ul. Przylaszczkowej)

Śledź Nas

* Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.